Här presenteras fakta gällande för klubben.KICKBOXING föddes i USA som en kombination av alla kampsporter och som ett alternativ till var och en. Alla onödiga och spektakulära rörelser sållades bort. Det som återstår är välfungerande och realistiska tekniker.

Kickboxing passar både till killar och tjejer i alla åldrar. Det finns olika grenar inom kickboxing: full contact, light contact samt semi contact. Skaderisken för utövarna är väldigt låg för att inte säga obefintlig. Det är tack vare skyddsutrustning, fullkomliga tekniker och moderna träningsmetoder.

Alla dessa faktorer gör kickboxing till ett oerhört effektiv självförsvarsystem och de fysiska krav som idrotten ställer på utövarna gör den till en enastående motionsform.

För mer information om Kickboxing, ring : Jonny 0707- 49 08 63 eller Anders 0707- 330675.Följande krävs för att deltaga på träningen:

1. Medlemsavgiften skall vara erlagd
2. Håll tiderna
3. För allas säkerhet skall följande ej bäras under träning: 4. Medhav ej vattenflaska på träningsgolvet
5. God hygien och hälsa. Tänk även på att alltid ha kortklippta naglar.
6. Kontakta instruktör vid följande tillfällen:

7. Vattenpaus endast på instruktörs uppmaning
8. Lämna alltid tillbaka utrustning på avsedd plats efter avslutad teknikträning
9. Dräll inte med plåster och tejpbitar i lokalen
10. Absolut ingen snus i lokalen
11. Inga avgifter återbetalas. Ifall medicinska skäl föreligger flyttas resterande betald tid till nästkommande termin (resterande tid räknas från meddelande om frånvaro, dock maximalt 50%)
12. Håll personuppgifterna i klubbregistret uppdaterade. Avser primärt telefonnummer och emailadress
13. Utrustningslistan "Klädsel & Utrustning" skall följas utan undantag
14. Medlemskort skall medtas till varje träning
15. Eleverna skall hantera sina nyförvärvade kunskaper på ett värdigt och ansvarsfullt vis.
16. Upprepade överträdelser eller allvarligare regelbrott kan medföra uteslutning ur Ironman.

 

 
 

Några skäl att träna på Ironman:

- Vårt koncept är beprövat och realistiskt

- Träningen är rolig, effektiv och stimulerande

- Våra instruktörer är välutbildade och meriterade

- Våra lokaler är fräscha, fina och välutrustade